Empirical Studies of Passenger Behaviour and the Creation of Personas. Appendix to D2.1.2. On Board Passenger Flow Simulation Tool. Report to the EBSF project.
Rapport, 2010

behaviour

public transport

passenger

personas

Författare

Torbjörn Andersson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Li A B E Wikström

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08