Imrovement of Wetting and Absorption of Lignocellulosic Fibers by Means of Gas Phase Ozonation, Langmuir, 21, 160-165 (2005)
Preprint, 2005

Författare

Max Östenson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06