Is the Second Order Lattice Balun a good solutionin MMICs? A Comparison with a Direct-CoupledTransformer Balun
Paper i proceeding, 2005

Författare

Dan Kuylenstierna

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Peter Linner

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

2005 IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest, June 2005

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06