Structural and optical properties of GaN/AlN multiple quantum wells for intersubband applications
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Xinju Liu

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Fredrik Fälth

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Thorvald Andersson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Petter Holmström

Peter Jänes

Ulf Ekenberg

Lars Thylén

Journal of Crystal Growth

Vol. 278 397-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06