Imrovement of Wetting and Absorption of Lignocellulosic Fibers by Means of Gas Phase Ozonation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Max Östenson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Langmuir

Vol. 21 160-165

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06