Ju mer vi är tillsammans - fyrtiotalisterna och maten
Bok, 2010

Mappies, Silvverrävar, det grå guldet, jätteproppen Orvar... Det här är en bok om den stora generationsgruppen fyrtiotalisterna och deras matvanor. Mat betyder alltmer när vi blir äldre, matlagning och måltider är dagens fasta hållpunkter och upptar mer tid av vår vardag än då vi arbetar. Mat är också den del av det svenska hushållets konsumtion som kräver mest energi och belastar miljön mest. Även äldre måste därför äta mer resurssnålt och miljövänligt. God mat och god service, hälsa kvalitet, fritt val, vänner, hållbarhet. En ekvation som inte alltid går ihop. Hur vill generationen egentligen ha det med maten och livet i framtiden? Boken bygger på material som insamlats i samband med projektet ”Den mångdimensionella matkonsumenten” , vid Centrum för komsumtionsvetenskap i Göteborg. Här ges en mer fördjupad och helhetlig bild av några grupper 40-talister och om maten i deras liv. Här överbyggs avståndet mellan mediernas oövervinnerliga äventyrare och vård- och omsorgsforskningen bräckliga, sjuka, utsatta människor i behov av vård, omsorg och beskydd. Boken tar oss med på en matresa från 50-talets Sverige fram till idag. Här växer en bild av generationens matminnen, matens sociala betydelse, hälsa och miljötänkande fram. Berättelserna varvas med tidstypiska recept.

fyrtiotalister

mat

konsumtion

Författare

Helene Brembeck

Göteborgs universitet

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Eva Ossiansson

Göteborgs universitet

Helena Shanahan

Göteborgs universitet

Lena Jonsson

Göteborgs universitet

Kerstin Bergström

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Livsmedelsvetenskap

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

9789173312981

Mer information

Skapat

2017-10-06