How and why dynamic selection regimes affect the firm’s innovative search activities
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Tomas McKelvey

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Innovation : management, policy and practice

Vol. 6 1 3-24

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06