Energy-dependence of light-induced changes in g-As45S55 during recording the micro-Raman spectra
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

R. Holomb

V. Mitsa

Patrik Johansson

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

N. Mateleshko

Aleksandar Matic

Chalmers, Teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik

M. Veresh

Chalcogenide Letters

Vol. 2 7 63-69

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07