A Study on Engine Health Monitoring in the Frequency Domain
Paper i proceeding, 2010

Författare

S. Borguet

Mattias Henriksson

Signaler och system, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Tomas McKelvey

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

O. Léonard

ASME Turbo Expo 2010: Power for Land, Sea and Air

GT2010-22635

Ämneskategorier

Reglerteknik

Signalbehandling