A Study on Engine Health Monitoring in the Frequency Domain
Paper i proceeding, 2010

Författare

S. Borguet

Mattias Henriksson

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Tomas McKelvey

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

O. Léonard

ASME Turbo Expo 2010: Power for Land, Sea and Air

GT2010-22635

Ämneskategorier

Reglerteknik

Signalbehandling

Mer information

Skapat

2017-10-07