Some Basic Problems of Modeling Transient Premixed Turbulent Flames
Paper i proceeding, 2010

Författare

Andrei Lipatnikov

Chalmers, Tillämpad mekanik

Deflagrative and Detonative Combustion

79-92
9780841200210 (ISBN)

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-26