Some Basic Problems of Modeling Transient Premixed Turbulent Flames
Paper i proceeding, 2010

Författare

Andrei Lipatnikov

Chalmers, Tillämpad mekanik

Deflagrative and Detonative Combustion

978-5-945 (ISSN)

79-92

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06