From uncertainty to reliability under risk constraints
Övrigt konferensbidrag, 2010

Författare

Krystyna Pietrzyk

Chalmers, Arkitektur

Invited papers for IEA meeting, Annex 55 within IEA-EXCO “Reliability of Energy Efficient Building Retrofitting – Probability Assessment of Performance and Cost (RAP-RETRO)” meeting in Holzkirchen, Germany, April, 2010

Tillförlitlighetsanalys för förebyggande av mögeltillväxt

Formas (2007-01101), 2008-01-01 -- 2011-12-31.

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-08-24