Anisotropic Formulation of the
Rapport, 2004

Författare

Mattias Billson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lars-Erik Eriksson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Peter Jordan

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Ämneskategorier

Annan fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07