Jet Noise Modeling Using Synthetic Anisotropic Turbulence
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Mattias Billson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lars-Erik Eriksson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik

10th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, AIAA 2004-3028, Manchester, United Kindom

Ämneskategorier

Annan fysik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13