Modeling of Synthetic Anisotropic Turbulence and its Sound Emission
Paper i proceeding, 2004

Författare

Mattias Billson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lars-Erik Eriksson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik

10th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, AIAA 2004-2857, Manchester, United Kindom

Ämneskategorier

Annan fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07