Towards a Wireless Network for Traffic Safety Applications
Paper i proceeding, 2005

safe-traffic

Författare

Mats Rydström

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Arash Tahmasebi Toyserkani

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Erik Ström

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Arne Svensson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Proceedings RadioVetenskap och Kommunikation, Linköping, Sweden

375-380

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08