Towards a Wireless Network for Traffic Safety Applications
Paper i proceeding, 2005

safe-traffic

Författare

Mats Rydström

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Arash Tahmasebi Toyserkani

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Erik Ström

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Arne Svensson

Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Proceedings RadioVetenskap och Kommunikation, Linköping, Sweden

375-380

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap