Improving ICT literacy: some suggestions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Elisabeth Saalman

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Michael Christie

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Chalmers University of Technology,

ISBN:91-631-8476-1

Ämneskategorier

Pedagogik

Mer information

Skapat

2017-10-08