Model Predictive Control of Automotive Powertrains with Backlash
Paper i proceeding, 2005

Författare

Adam Lagerberg

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Bo Egardt

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

16th IFAC World Congress, Prague, Czech Republic

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08