Managing dynamics in corporate networks
Paper i proceeding, 2010

supplier collaboration

Corporate network

Design Structure Matrix

Författare

Mike Danilovic

Mats Winroth

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Proceedings of the 17th International Annual EurOMA Conference

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Styrkeområden

Produktion

Mer information

Skapat

2017-10-06