Analysing Business Interaction
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

David Ford

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Håkan Håkansson

Ivan Snehota

Alexandra Waluszewski

IMP Journal

0809-7259 (ISSN)

Vol. 7 1 82-103

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06