Performance analysis of beam forming using an approximate mutual coupling model
Paper i proceeding, 2005

Författare

Maria Lanne

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Lars Josefsson

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Mats Viberg

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

4th European Workshop on Conformal Antennas

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap