A nonconforming rotated Q1 approximation on tetrahedra
Preprint, 2010

Författare

Peter F G Hansbo

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2010:23

Mer information

Skapat

2017-10-07