Role of Initial Conditions in Establishing Asymptotic Flow Behavior
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

William George

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik

AIAA Journal

Vol. 42 3 438-446

Ämneskategorier

Annan fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07