Systems of Innovation: Growth, Competitiveness, and Emplyment
Samlingsverk (redaktörskap), 2000

Redaktör

C Edquist

Tomas McKelvey

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Ämneskategorier

Företagsekonomi