Skapar Innovationer jobb? Produktinnovationer och processinnovationer i den kunskapsbaserade ekonomin
Bok, 2002

Författare

C Edquist

L Hommen

Tomas McKelvey

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07