Skapar innovationer jobb?
Bok, 2002

Författare

C Edquist

L Hommen

Tomas McKelvey

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-10