Högteknologiska produkter och produktivitet i Svensk industri
Rapport, 1991

Författare

C Edquist

Tomas McKelvey

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Ämneskategorier

Företagsekonomi