Innovationspolitik för Sverige - Vinnova report
Rapport, 2002

innovation policy

Författare

Tomas McKelvey

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Ämneskategorier

Företagsekonomi