EU - Future Innovation Policy
Rapport, 2009

Författare

Tomas McKelvey

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv