Technological Devlopment and Society: Surplus of Labour and of Production in Polhem
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1990

Författare

Tomas McKelvey

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Tidskrift för Teknikhistoria

Vol. 8 2 124-131

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-08