Moving to commercialization
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Tomas McKelvey

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Kunglig skogs- och lantbruksakademins Tidskrift

Vol. 136 20

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-08