On the relationship between the evolution of technological firms and their knowledge development regimes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Johan Brink

Tomas McKelvey

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Journal of electronic science and technology of China

Vol. 4 4 289-299

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-07