How do national systems of Innovation Differ?
Kapitel i bok, 1991

Författare

Tomas McKelvey

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Rethinking Economics

117-137

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-08