Surviving technological Discontinuities through Evolutionary systems of Innovation: Ericsson and Mobile Communication
Kapitel i bok, 2000

Författare

Tomas McKelvey

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

F Texier

Technology and Knowledge: from the firm to innovation systems

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13