Biotechnology Industries in Part III: Neo-Schumpeterian medo dynamics:
Kapitel i bok, 2009

Författare

Tomas McKelvey

Göteborgs universitet

Elgar Companion to Neo-Schumpeterian Economics

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13