Aero Acoustic Investigation of an Open Cavity at Low Mach Number
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Johan Larsson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Magnus Olsson

Lars-Erik Eriksson

Chalmers, Tillämpad mekanik

AIAA Journal

Vol. 42 12 2462--2473-

Ämneskategorier

Annan fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08