World-to-chip interconnects for efficient loading of genomic DNA into microfluidic channels
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Ulf Södervall

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Johan Karl Andersson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Journal of Micromechanics and Microengineering

0960-1317 (ISSN) 13616439 (eISSN)

Vol. 19 10

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07