On the issue of subjective data: Experiences from a small-scale field operational test
Paper i proceeding, 2010

field operational test

data collection method

subjective data

traffic

Författare

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Pontus Wallgren

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Conference Proceedings of the European Conference on Human Centred Design for Intelligent Transport System

345-354
978-2-9531712-1-1 (ISBN)

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

978-2-9531712-1-1

Mer information

Skapat

2017-10-07