FlexTools: Design Space Exploration Tool Chain from C to Physical Implementation
Paper i proceeding, 2010

Författare

Erik J Ryman

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

KASYAB PARMESH SUBRAMANIYAN

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Tung Hoang

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Mafijul Islam

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Magnus Själander

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

Per Larsson-Edefors

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

CDNLive! EMEA

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07