Interaction in Networks
Kapitel i bok, 2009

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Håkan Håkansson

Handelshoyskolen BI

The SAGE Handbook of Marketing Theory

355-364
978-184787505-1 (ISBN)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

DOI

10.4135/9781446222454.n20

ISBN

978-184787505-1

Mer information

Skapat

2017-10-08