Biotechnology and Telecommunications Innovation: Conditions and Processes for Emerging Technologies
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Erik Bohlin

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Tomas McKelvey

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik

Innovation: management, policy & practice

Vol. 7

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi