The Dynamics of Regional Specialization in Modern Biotechnology: Comparing Two Regions in Sweden and Two Regions in Australia , 1977-2001
Kapitel i bok, 2004

Författare

Johan Brink

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Linus Dahlander

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Tomas McKelvey

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Economic Dynamics of Modern Biotechnology / McKelvey, M, Laage-Hellman, J. and Rickne, A. / Edward Elgar Publisher

265-294

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08