Conceptualizing and measuring modern biotechnology
Kapitel i bok, 2004

Författare

Johan Brink

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Tomas McKelvey

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Keith Smith

The Economic Dynamics of Modern Biotechnology / McKelvey, M, Laage-Hellman, J. and Rickne, A./ Edward Elgar Publisher

20-42

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07