Factors Influencing the Dielectric Losses of Some Technical Grades of Polyethylene at 1.8 GHz
Preprint, 2010

Författare

Martin Strååt

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Ämneskategorier

Annan materialteknik