The perception of Linux among users and potential users
Paper i proceeding, 2004

Författare

Linus Dahlander

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Tomas McKelvey

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

3d ETE Workshop January 29-30, Sophia-Antipolis

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06