Utvecklingslinjer i byggsektorns distributionssystem
Kapitel i bok, 1999

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Jens Laage-Hellman

Chalmers, Institutionen för industriell marknadsföring

Bröckner, J. and Josephsson, P-E. (red) Byggandets ekonomi och organization

171-178

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07