Business models and community relationships of open source software firms
Kapitel i bok, 2005

Författare

Linus Dahlander

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik

Mats Magnusson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07