The Effect of Crosslinking on the Properties of Polyethylene/Wood Flour Composites
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Magnus Bengtsson

Paul Gatenholm

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Kristina Oksman

Composites Science and Technology

Vol. 65 10-18

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07