Functional foods. Är maten genvägen til hälsa?
Artikel i övriga tidskrifter, 2000

Författare

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Reproservice, Chalmers bibliotek

1-14

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-07