Food for helath; an insight into the natural bioactive compounds of plants
Rapport, 2001

Författare

J Gee

R Hurrell

T. Leth

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

ISBN

92-894-0734-4

Utgivare

Publications Office of the EU

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-19