Food for helath; an insight into the natural bioactive compounds of plants
Kapitel, populärvetenskapligt, 2001

Författare

J Gee

R Hurrell

T. Leth

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07