Functional Foods - Är maten genvägen till hälsa?
Kapitel, populärvetenskapligt, 2002

Författare

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-08