Functional Foods - Är maten genvägen till hälsa?
Bok, 2002

Författare

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-19